Berichten

Hallo iedereen!

Onze leuze is en blijft “Als je het kan dromen, kan je het maken!”. Met dat in gedachte zijn wij steeds op zoek naar nieuwe manieren om onze werking nog leuker en aantrekkelijker te maken voor iedereen. Ook willen wij nog steeds bereikbaar zijn en blijven voor iedereen, ongeacht leeftijd, kennis, afkomst,…

Het idee van ons Makerslab is ontstaan uit de visie van enkele mensen die een plaats wilde creëren waar iedereen zijn creativiteit en ideeën kon komen tonen en uitwerken. En dat is meer dan ooit waar wij voor willen gaan. Maar dit alles heeft ook een keerzijde. Zo is het soms nodig om daarom enkele wijzigingen aan te brengen aan de manier van werken van onze VZW.

De raad van bestuur heeft daarom op de laatste algemene vergadering beslist om enkele belangrijke wijzigingen aan te brengen aan de regels voor lidmaatschap in Makerslab De Shack. Deze nieuwe regels zullen ingaan vanaf 01 maart 2020.

Lidmaatschap is vanaf nu verplicht (in de meeste gevallen)

Vanaf nu is lidmaatschap verplicht voor deelname aan onze activiteiten en open-lab dagen. Dit is een verplichting die onder andere voortkomt vanuit de regelgeving omtrent ledenverzekeringen. Dit wil zeggen dat iedereen die tijdens onze normale activiteiten en open-lab dagen aanwezig is in onze lokalen, een ingeschreven lid moet zijn. Lidmaatschap is niet gratis. We streven er echter naar om de kostprijs voor onze leden zo laag mogelijk te houden, en hieraan een maximaal aantal voordelen te koppelen.

Er is wél de mogelijkheid voor nieuwe geïnteresseerden om éénmalig voor 1 maand GRATIS deel te nemen aan alle activiteiten en open-lab dagen. Meer hierover verder op deze pagina.

UITZONDERINGEN: Coderdojo & Workshops

Er zijn 2 uitzonderingen op de verplichting van het lidmaatschap. De eerste uitzondering zijn onze CODERDOJO namiddagen. Elke 2e zaterdag van de maand (met uitzondering van de zomervakantie juli-augustus) organiseert De Shack een namiddag waarbij kinderen GRATIS kunnen komen leren programmeren. De overkoepelende organisatie hier is Coderdojo. Zij staan in voor de kosten van de verzekering en de materialen die gebruikt worden tijdens deze activiteiten. Op deze manier kunnen wij de toegang voor iedereen gratis houden.

Een 2e uitzondering zijn onze workshops. Deze workshops zijn steeds betalend, en in de inschrijvingsprijs zit ook een aandeel voor de verzekering van de deelnemers verwerkt. Daarom kunnen wij onze ingeschreven leden ook steeds een mooie korting aanbieden op deze workshops. Zij betalen enkel de materiaalkosten of kosten voor de medewerkers of lesgevers. Maar de uitzondering hier is dus dat ook niet-leden deel kunnen nemen aan alle workshops (mits inschrijving en betaling van de deelnameprijs).

Bijkomende voordelen voor leden

Uiteraard doen wij dit niet zomaar. In ruil voor de verplichte inschrijving, zorgen wij er als vereniging voor dat er steeds voldoende activiteiten zullen worden georganiseerd. Het aanbod zal ook zo divers mogelijk worden gemaakt, zodat iedereen regelmatig aan leuke activiteiten en workshops kan deelnemen. Bovendien krijg je als ingeschreven lid extra voordelen op allerhande zaken. Zo krijg je als lid korting op de inschrijvingsprijs voor alle workshops, en krijg je exclusieve toegang tot onze Fablab toestellen. Deze zijn nu nog niet zo talrijk, maar we werken er zeer hard aan om binnen een korte termijn een leuke variatie aan mogelijkheden aan te bieden. Afhankelijk van het type lidmaatschap krijg je bovendien voorrang in de agenda om een plaatsje aan een van de Fablab toestellen te reserveren.

Kostprijs van het lidmaatschap

Het lidmaatschap bij Makerslab De Shack is niet gratis. Omdat de sector waarin wij onze werking situeren ook niet kan rekenen op subsidies van de federale overheid, zijn wij genoodzaakt om de werkingskosten door te rekenen aan onze leden. We krijgen uiteraard wel steun van o.a. de gemeente Sint-Laureins, gemeente Maldegem en enkele private partners, maar verder zijn we aangewezen op onszelf.

Als lid kan je kiezen uit 2 formules: Lidmaatschap per maand of per jaar. Het spreekt voor zich dat de leden die een jaarlijkse inschrijving verkiezen ook van de meeste voordelen kunnen genieten.

Voor wie eerst eens wil komen kennismaken met onze werking, is er een de mogelijkheid om éénmalig voor 1 maand gratis in te schrijven. Je kan dan deelnemen aan alle activiteiten en open-lab dagen, je bent tevens verzekerd. Maar je hebt géén recht op korting tijdens de workshops of andere voordelen, en kan ook géén gebruik maken van de Fablab toestellen tijdens de proefperiode.

Hoe kan je jezelf inschrijven?

Dat is heel makkelijk! Neem een kijkje op deze inschrijvingspagina met nogmaals een overzicht van alle mogelijkheden, voordelen en kostprijs.

Heb je vragen of opmerkingen over de nieuwe regels? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren voor meer info! Je kan ons ook steeds bereiken via info@deshack.be