Donaties & Giften voor VZW Makerslab De Shack

Bij VZW Makerslab De Shack hebben wij één belangrijk principe! En dat is bereikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. Ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht of religie. Om onze werking open te houden voor iedereen, is ook de financiële drempel zo laag mogelijk gehouden. Maar zoals elk bedrijf, heeft ook onze vereniging werkingsmiddelen nodig.

Leden betalen een minimaal lidgeld zodat wij alle noodzakelijke kosten zoals verzekering en nutsvoorzieningen etc. kunnen betalen. En tijdens de workshops wordt telkens enkel maar de kost voor de effectief verbruikte materialen, en andere kosten zoals vergoedingen voor lesgevers, verplaatsingen en maaltijdvergoeding gerekend.

Daarom zijn wij altijd heel blij met de steun die we krijgen. Want ons Makerslab heeft ook nood aan veel, vaak hele dure materialen. Bv. ons hele computerpark, maar ook 3D printers, CNC & Laser cutter machines. Werkgereedschappen, meubilair en nog zoveel meer.

Voor vele van deze grote en zware aankopen zijn wij afhankelijk van giften en donaties. Zowel van (bruikbare) materialen als financiële steun.

Ook u kan ons steunen! Heeft u materialen staan die u ons wil doneren? Contacteer ons dan via info@deshack.be. Of u wilt misschien liever een financiële gift doen? Gebruik dan het onderstaand formulier om meteen online uw giften over te maken. Of contacteer ons via bovenstaand e-mailadres voor meer info.

BELANGRIJK

Uw donatie om de werking van Makerslab De Shack te ondersteunen, kan nooit worden gebruikt als betaling van een bestelling van goederen of als betaling voor de deelname aan activiteiten of workshops.

Online een Gift doen kan u hier:
U wenst een gift te doen van: € -


Voor alle geldelijke giften vanaf €40 krijgt u van ons een fiscaal attest. Wij bezorgen u dit attest aan het begin van elke volgend kalenderjaar.
Elke gift boven 250€ krijgt ook een vermelding op onze informatiekanalen en in onze shack.

Wij zijn zeer dankbaar voor de steun van: