Huishoudelijk Reglement van De Shack

Om alles vlot en ordelijk te laten verlopen in De Shack, hebben we een huishoudelijk reglement opgesteld. Iedereen, leden maar ook bezoekers dienen zich hieraan te houden. Als je vragen of opmerkingen hebt over het reglement, laat het ons dan zeker weten!

 • Lidmaatschap is verplicht bij de Shack voor deelname aan de open-lab dagen en activiteiten. Enkel voor workshops is lidmaatschap niet verplicht.
 • Lidmaatschap is mogelijk per maand of per jaar. Een afgesloten lidmaatschap kan niet vroegtijdig gestopt of terugbetaald worden.
 • Inschrijven voor lidmaatschap kan via onze website, of schriftelijk met afgifte op de maatschappelijke zetel.
 • Gebruik je gezond verstand.
 • Wees ten allen tijde beleefd en beschaafd.
 • Fablab toestellen zijn eigendom van Makerslab De Shack, en het bestuur beslist wie er wanneer gebruik van kan/mag maken.
 • Het gebruik van de Fablab toestellen is exclusief voorbehouden aan leden. Leden die jaarlijks lidgeld betalen krijgen voorrang op het gebruik ten opzichte van alle andere gebruikers, met uitzondering van de leden van het bestuur.
 • Verbruiksmaterialen voor de Fablab toestellen dienen steeds op voorhand betaald te worden. Ook materialen die gebruikt werden voor een mislukte poging worden aangerekend.
 • Leden kunnen een prepaid betaalkaart aankopen voor gebruik van fablab materialen.
 • Het is niet toegestaan te slapen in de Shack of op de terreinen errond, met uitzondering van eventuele speciale activiteiten.
 • Label steeds alle persoonlijke spullen die je meebrengt naar De Shack zodat andere mensen weten of ze het kunnen en mogen gebruiken, of nog veel beter: stop het in een persoonlijke, afgesloten bak.
 • Indien je aan een project werkt dat niet in je persoonlijke bak past, kan je meer ruimte krijgen in overleg met het bestuur.
 • Als eigendom van jou lang onaangeroerd achterblijft in de lokalen van de Shack, kan het bestuur beslissen wat er verder mee zal gebeuren.
 • Er mag in de Shack niet gerookt of gevaped worden. Enkel buiten op de parking naast de fietsenstalling is roken/vapen toegestaan.
 • Ruim steeds alle rommel en spullen die je hebt gebruikt op wanneer je klaar bent.
 • Respecteer elkaars privacy.
 • Vraag altijd toestemming wanneer je een foto van iemand maakt.
 • Veroorzaak geen overlast voor anderen in de Shack, nog voor de buren en omwonenden. Dit is ook geldig tijdens activiteiten op verplaatsing!
 • Iedereen behoort de instructies van het bestuur steeds op te volgen.
 • Bij onduidelijkheid beslist het bestuur, en is deze beslissing finaal.
 • Speciale gereedschappen waarvoor instructies nodig zijn mogen niet zonder de juiste begeleiding worden gebruikt.
 • Wat je in de Shack doet, doe je op eigen verantwoordelijkheid. Het bestuur accepteert geen aansprakelijkheid voor acties van deelnemers:
 • Het betreden van de Shack is op eigen risico.
 • Gebruik van de apparatuur en werktuigen is op eigen risico. Vraag steeds de juiste begeleiding!
 • In de Shack ben je verplicht de veiligheidsvoorschriften te volgen.
 • Diefstal zal worden bestraft met onmiddellijke stopzetting van het lidmaatschap en een toegangsverbod tot alle lokalen en activiteiten.
 • Handelingen die volgens de Belgische wetgeving illegaal zijn, zijn dat ook in de Shack!
 • Het huishoudelijke reglement kan door het bestuur ten allen tijde worden aangepast zonder voorafgaande waarschuwing.
 • Indien bezoekers of leden een of meerdere van deze regels zou schenden, behoudt het bestuur zich het recht om deze persoon per direct het lidmaatschap en/of de toegang tot de Shack te ontzeggen, hetzij tijdelijk, hetzij definitief.
 • De statuten van onze VZW zijn ten allen tijde beschikbaar voor inzage in de Shack.